ติดต่อเรา - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

รูป
นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
ที่อยู่:
222 หมู่ 10 ต.ลำภู
อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
96000
ประเทศไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
(073) 530 515
โทรสาร:
(073) 530 515
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)
ข้อมูลอื่นๆ:
คลิกดูแผนที่ภายในกระทรวงศึกษาธิการ
ช่องทางร้องเรียน หน่วยงานภายใน ศธ.
?
?
?
?
?
?
?


ช่องทางร้องเรียน หน่วยงานภายนอก ศธ.

1. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
สายด่วน 1676
โทรศัพท์ 02-141-9100 โทรสาร 02-143-8369
Website : www.ombudsman.go.th

................................................................................
2. ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC)
สายด่วน 1111
โทรศัพท์ 02-283-1271-84
โทรสาร 02-283-1286-7
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
...........................................................

3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สายด่วน 1166
โทรศัพท์ 02-141-3528 โทรสาร 02-143-9768
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

..............................................................................

4. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 02-222-1141-55 โทรสาร 02-222-6838
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

...............................................................................
5. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สายด่วน 1377
โทรศัพท์ 02-141-3800 โทรสาร 02-143-9578
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?
?

?

?

?