สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ศธ.จ.นราธิวาส

รายงานเงินคงเหลือ ศธ.จ.นราธิวาส
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0-9940-02026-77-1

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562