นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา ตามหลักสูตรต่างๆ วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ศธ.จ.นราธิวาส

ตามที่อธิการบดี ม.รังสิต มอบหมายให้ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ดำเนินการมอบทุนการศึกษา ตามโครงการ "ม.รังสิตสานฝันการศึกษา นำสันติสุขคืนสู่สามจังหวัดชายแดนใต้" ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 จำนวน 9 ทุน โดยมีเงื่อนไข (รายละเอียดตามแนบ)

ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา ตามหลักสูตรต่างๆ วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต

จึงขอความอนุเคราะห์เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการรับและบรรจุบุคลากรตามสายวิชาชีพ ดังกล่าว