คัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1 - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ศธ.จ.นราธิวาส

thai gov
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง คัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
---------------------------------------------------------------------

เรื่อง  คัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
รายละเอียด 

ที่

ชื่อตำแหน่ง

เลขที่

โรงเรียน

หมายเหตุ

1

ครูผู้ช่วย

1070

โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ อำเภอศรีสาคร

 
ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการคัดเลือก