โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 47 และรุ่นที่ 48 - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ศธ.จ.นราธิวาส

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา และสำนักงานปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายมหาชน
รุ่นที่ 47 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2562
รุ่นที่ 48 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2562
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 28,000 บาท (สามารถเบิกจากต้นสังกัดตามสิทธิ์)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา และสำนักงานปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายมหาชน
รุ่นที่ 47 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2562
รุ่นที่ 48 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2562
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 28,000 บาท (สามารถเบิกจากต้นสังกัดตามสิทธิ์)
รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ