รายชื่อผู้ผ่านการคััดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค (ผู้อำนวยการสถานศึกษา จชต.สพฐ) - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ศธ.จ.นราธิวาส

thai gov
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคััดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
---------------------------------------------------------------------

เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการคััดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รายละเอียด        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาค ข ความเหมาะสมกับ การปฏิบัติงานในหน้าที่ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด   เอกสารประกอบการสมัคร
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค