ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รัรการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จชต สังกัด สพฐ - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์

thai gov
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลาา (อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562
---------------------------------------------------------------------

เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการคััดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รายละเอียด        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลาา (อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด   เอกสารประกอบการสมัคร