ประชุมการชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส