ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส