ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสนับสนุน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส