ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียน ตชด. บ้านตืองอฯ และท่าอากาศยาน - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส