กศจ.นราธิวาส รับโอน/ย้าย 38ค.(2) สังกัด สพป/สพม. จำนวน 24 อัตรา - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ศธ.จ.นราธิวาส


#
รับโอนย้ายข้าราชการ

#รับสมัคร วันที่ 4-12 กรกฎาคม 2562
#สถานที่รับสมัคร ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป./สพม.(ที่ประสงค์จะสมัคร)

     ด้วย กศจ.นราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสาม้ัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1,2,3 และ สพม.15

#ดาวน์โหลดเอกสาร