รายการค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศที่ใช้ในราชการ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง รถยนต์ดีเซล(รถตู้) - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส