รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2562 (จำนวน 13 รายการ) 1,075,800.00 บาท - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส