ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ศธ.จ.นราธิวาส

thai gov
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------

เรื่อง :  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561
เหตุผล :   ผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว และเอกสารไม่ครบ
ราคากลาง :   -
เอกสารดาวน์โหลด :   ดาวน์โหลดเอกสาร/รายละเอียด