ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารายการ ค่าเช่ารถตู้ - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ศธ.จ.นราธิวาส

thai gov
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารายการ ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล(รถตู้)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------

เรื่อง :   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารายการ ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล(รถตู้)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เหตุผล :   ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ราคากลาง :   -
เอกสารดาวน์โหลด :   ดาวน์โหลดเอกสาร/รายละเอียด